Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- - Temporada 1
1 Image Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- Conociendo al ángel 07-01-2023
2 Image Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- Cena con el ángel 14-01-2023
3 Image Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- Un premio para el ángel 21-01-2023
4 Image Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- El ángel en Navidad 28-01-2023
5 Image Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- Visita al santuario con el ángel 04-02-2023
6 Image Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- Un regalo del ángel 11-02-2023
7 Image Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- Una promesa con el ángel 18-02-2023
8 Image Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- El ángel en el nuevo curso 25-02-2023
9 Image Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- Salida con el ángel 04-03-2023
10 Image Otonari no Tenshi-sama ni Itsu no Ma ni ka Dame Ningen ni Sareteita Ken / お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件*- Episodio 10 11-03-2023
11 Background Episodio 11 18-03-2023