The Strongest Tank's Labyrinth Raids / Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou sareru - Temporada 1
1 Image The Strongest Tank's Labyrinth Raids / Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou sareru Episodio 1 07-01-2024
2 Image The Strongest Tank's Labyrinth Raids / Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou sareru Episodio 2 14-01-2024
3 Image The Strongest Tank's Labyrinth Raids / Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou sareru Episodio 3 21-01-2024
4 Image The Strongest Tank's Labyrinth Raids / Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou sareru Episodio 4 28-01-2024
5 Image The Strongest Tank's Labyrinth Raids / Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou sareru Episodio 5 04-02-2024
6 Image The Strongest Tank's Labyrinth Raids / Saikyou Tank no Meikyuu Kouryaku: Tairyoku 9999 no Rare Skill-mochi Tank, Yuusha Party wo Tsuihou sareru Episodio 6 11-02-2024