Himesama “Goumon” no Jikan desu / 'Tis Time for "Torture," Princess - Temporada 1
1 Image Himesama “Goumon” no Jikan desu / 'Tis Time for Episodio 1 09-01-2024
2 Image Himesama “Goumon” no Jikan desu / 'Tis Time for Episodio 2 16-01-2024
3 Image Himesama “Goumon” no Jikan desu / 'Tis Time for Episodio 3 23-01-2024
4 Image Himesama “Goumon” no Jikan desu / 'Tis Time for Episodio 4 30-01-2024
5 Image Himesama “Goumon” no Jikan desu / 'Tis Time for Episodio 5 06-02-2024